Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για νομικά πρόσωπα Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης σχολής

Κωδικός διαδικασίας:

ΑΑΔ001

Περιγραφή:

Ζητείται από την Υπηρεσία μας η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για Νομικά Πρόσωπα Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής

Δικαιολογητικά:

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και η κατάσταση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος να ιδρύσει Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης, Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Χορού, απευθύνεται στην υπηρεσίας μας όπου και υποβάλει αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 3919/2011, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ 107291 / 9-11-2011 (για τις Ανώτερες Σχολές).

Βήμα 2: Η υπηρεσία μας ελέγχει τα δικαιολογητικά του κτηρίου (και συγκροτεί Επιτροπή που πραγματοποιεί αυτοψία στο εν λόγω κτήριο) ενώ μεταβιβάζει τα δικαιολογητικά του Ιδρυτή και του Δ/ντη στη Δ/νση Θεάτρου και Χορού του ΥΠΠΟΤ προκειμένου να γίνει σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανωτέρων Σχολών (Δραματικής Τέχνης ή Χορού αντίστοιχα) του άρθρου 25, του Ν 1158/81.

Βήμα 3: α) Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την ίδρυση Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης, Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού, ή Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού η Περιφέρεια προβαίνει σε απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος.
β) Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας χορηγείται σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο (κατά την εγκύκλιο αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΕΕ/Φ22/14539/68/17-2-2012)ΑΔΑ: Β4Ω0Γ-65Β, η οποία αναφέρει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου τύπου Σχολής με τη συγκεκριμένη επωνυμία – προσωνυμία στο συγκεκριμένο κτήριο.

Νομικό πλαίσιο:

ΠΔ. 370/83 ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ 107291 / 9-11-2011 «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 2664/Β/2011, ΑΑ: 457ΡΓ-Ν6Υ).

Κόστος:

Για ίδρυση ερασιτεχνικής σχολής χορού ή μεταβίβαση το παράβολο είναι: 440,20€.

Για μεταστέγαση ερασιτεχνικής σχολής χορού το παράβολο είναι: 146,73€.

Δεν υποβάλλεται εφόσον το ΝΠΙΔ έχει φοροαπαλλαγή- ατέλεια.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως 213 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος ίδρυσης και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Έως 150 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος μεταστέγασης ή μεταβίβασης και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία)

Παραγόμενα έγγραφα:

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για Νομικά πρόσωπα Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής.

Έντυπα συμπλήρωσης:

Ανώτερη Σχολή – ΝΠpdf_icon

Σημεία εξυπηρέτησης:

  • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66133 Δράμα
  • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
  • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
  • ΠΕ Ροδόπης – Φιλίππου 82, 69132 Κομοτηνή
  • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, Αλεξ/πολη 68132

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης:

  • ΠΕ Δράμας – 2521351416
  • ΠΕ Καβάλας – 2513503446
  • ΠΕ Ξάνθης – 2541350355
  • ΠΕ Ροδόπης – 2531354205
  • ΠΕ Έβρου – 2551357213
Διαβάστηκε 5369 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 12:52

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή