Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Διοργάνωσης συνεδρίου με θέμα : «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ Υ.Α. Α2-718 / 2014 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»»

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π Ε Ροδόπης πρόκειται να προβεί στην διοργάνωση συνεδρίου με θέμα : «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ Υ.Α. Α2-718 / 2014 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»» το οποίο θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου -Δεκεμβρίου και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά έως στις 11-7-2016
Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει :
α) Θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν στη διακίνηση και τον έλεγχο καυσίμων και την εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. Α2-718 / 2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών – Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», ήτοι :
- 1Η ΗΜΕΡΑ : Θεωρητικά ζητήματα του συνεδρίου, συμμετοχή 40-50 ατόμων (υπηρεσιακών) στην Κομοτηνή
- 2Η ΗΜΕΡΑ : Πρακτικά ζητήματα του συνεδρίου, συμμετοχή 40-50 ατόμων (υπηρεσιακών) στην Κομοτηνή
- 3Η ΗΜΕΡΑ : Θεωρητικά ζητήματα του συνεδρίου, συμμετοχή επιχειρήσεων– πολιτών / κάθε ενδιαφερόμενου στην Κομοτηνή (απόγευμα – βράδυ)
- 4Η ΗΜΕΡΑ : Θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του συνεδρίου, συμμετοχή 40-50 ατόμων (υπηρεσιακών) στην Κομοτηνή
- 5Η ΗΜΕΡΑ : Λήξη – Συμπεράσματα συνεδρίου.
β) Κατάρτιση λίστας των 40 - 50 συμμετεχόντων ατόμων (υπηρεσιακών) για
κάθε ημέρα του συνεδρίου.
γ) Εξασφάλιση χώρων - αιθουσών για την 1η, 3η, 4η και 5η ημέρα του συνεδρίου.
δ) Φιλοξενία σε καθημερινή βάση τριών (3) εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (μετακίνηση – αεροπορικά εισιτήρια : Αθήνα – Αλεξανδρούπολη με επιστροφή, διαμονή σε ξενοδοχείο στην Κομοτηνή για τέσσερα (4) βράδια).
ε) Πρόσκληση – Πρόγραμμα (300 τεμάχια) για την 3η ημέρα του συνεδρίου.
στ) Φάκελο Συνεδρίου (100 τεμάχια) για την 3η ημέρα του συνεδρίου.
ζ) Παροχή καφέ – εδεσμάτων για 100 άτομα για την 3 η ημέρα, για 50 άτομα την 1 η ημέρα, και για 50 άτομα την 4 η ημέρα του συνεδρίου.
η) Γραμματειακή υποστήριξη για την 3η ημέρα του συνεδρίου.
θ) Τήρηση λίστας συμμετεχόντων για την 3η ημέρα του συνεδρίου.
ι) Φωτογράφηση στη διάρκεια της 3ης ημέρας του Συνεδρίου.


Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και του Αναδόχου υλοποίησης αυτού, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( ΚΑΕ 0351.0844.0001).

Με Εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης

Κωνσταντίνος Μπέλλος
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Διαβάστηκε 1533 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:18

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή