Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04-02-98 Β΄) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Δημιουργία Γεωγρα

Προκηρύσσουμε ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04-02-98 Β΄) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών / GIS» και «Εκπόνηση Μελετών» για την υποστήριξη του έργου «Tracking Oil Spills and Coastal Awareness Network / Παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων και δίκτυο παράκτιας ενημέρωσης / TOSCA» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας MED με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού 44.308,94 ευρώ (σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών. Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνιμού  

Διαβάστηκε 1406 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 11:23

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή