Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04-02-98 Β΄) για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση μελ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04-02-98 Β΄) για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας  «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση μελετών»στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένου έργου ‘Developing Senior Tourism in Remote Areas (Ανάπτυξη Τουρισμού για Ηλικιωμένους σε Απομακρυσμένες Περιοχές) και ακρωνύμιο ‘TOURAGE’ του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδες είκοσι τέσσερα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (39.024,39€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού (pdf)

Διαβάστηκε 1536 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 14:07

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή