Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων

Περιγραφή

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04-02-98 Β΄) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο«JointTourismInitiativeTargetingHeritage/Κοινή τουριστική πρωτοβουλία που στοχεύει στην πολιτιστική κληρονομιά και ακρωνύμιο “JTITARGET”» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού έως δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (19.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών.

 
Διαβάστηκε 1119 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 13:55

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή