Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στη διακήρυξη 1/2014 του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013 Ε.Π.0310000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 ΚΑΙ 2

Σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό του θέματος, παρατίθενται απαντήσεις σε αποβληθέντα ερωτήματα που υποβάλλατε με δεύτερο έγγραφό σας, που φέρει αρ.πρωτ.04/15 δικό σας.

ΕΡΩΤΗΜΑ
-Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σελίδα 59 της παράγραφος 31.2.Γ, υποπαράγραφος 5 προβλέπετε η εφαρμογή ακμαιοκτονίας, μια εργασία που δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Μετά από προηγούμενο υποβληθέν ερώτημά μας, το οποίο δεν έχει απαντηθεί ακόμα σας ρωτάμε γιατί ζητάτε παγίδες σύλληψης ακμαίων ως εξοπλισμό εφόσον αφορά εργασία που δεν έχει εγκριθεί και μας επιβαρύνετε με υλικό που πιθανόν να κοστίσει αρκετά και δεν θα χρησιμοποιηθεί.

Απάντηση:
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλατε με το προηγούμενο έγγραφό σας αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο της περιφέρειας ΑΜΘ και της ΕΣΗΔΗΣ νομότυπα και εμπρόθεσμα.
Η διενέργεια αεροψεκασμών στην Χώρα, με σκοπό την καταπολέμηση κουνουπιών, επιτρέπεται μόνο κατ΄ εξαίρεση και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν έκδοσης σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκρίσεων από τα συναρμόδια Υπουργεία. Με αυτό το δεδομένο, η Αναθέτουσα Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία σχεδιάζουν το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και αιτούνται από τα συναρμόδια Υπουργεία τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις.
Στη σελίδα 59 της διακήρυξης παράγραφος 31.2.Γ, υποπαράγραφος 5 ζητείται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα να διαθέτει μεταξύ άλλων «Οκτώ (8) παγίδες σύλληψης ακμαίων με σκοπό την παρακολούθηση του αποτελέσματος μετά από εφαρμογή ακμαιοκτονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθ.30.5.4, της παρούσας».
Η δυνατότητα διάθεσης του απαιτούμενου εξοπλισμού εκ μέρους του προσφέροντας, είναι αναγκαίο να προκύπτει από τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλει στο διαγωνισμό. Η δυνατότητα διάθεσης τεκμηριώνεται είτε με αποδεικτικά κτήσης, είτε με δικαίωμα χρήσης από κάτοχο που διαθέτει αποδεικτικά κτήσης.


Ε.Π
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ


ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ

Διαβάστηκε 756 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή