Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Επείγουσες εργασίες έμφραξης ρηγμάτων & επισκευής κυρίως αναχώματος π.Έβρου στην περιοχή Ορμενίου Π.Ε. Έβρου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την μίσθωση μηχανημάτων

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. προτείθεται να εκτελέσει το έργο: «Επείγουσες εργασίες έμφραξης ρηγμάτων & επισκευής κυρίως αναχώματος π.Έβρου στην περιοχή Ορμενίου Π.Ε. Έβρου»
Για την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου θα απασχοληθούν τα παρακάτω χωματουργικά μηχανήματα: Δώδεκα (12) φορτηγά ανατρεπόμενα 15 m3 (τιμή μίσθωσης 50 €/ώρα), ένας (1) μηχανικός εκσκαφέας ερπυστιοφόρος(>120HP) (τιμή μίσθωσης 60 €/ώρα), δύο (2) φορτωτές 980(ή παρεμφερής) (τιμή μίσθωσης 70 €/ώρα), ένας (1) φορτωτής 966 (ή παρεμφερής) (τιμή μίσθωσης 60 €/ώρα) και ένας (1) ισοπεδωτής (grader) CAT 14 (ή παρεμφερής) (τιμή μίσθωσης 65 €/ώρα).
Λόγω του επείγοντος του θέματος για την προστασία των αγροκτημάτων και του οικισμού Ορμενίου και καθώς το φαινόμενο είναι σε εκτόνωση δίνοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, καλούνται οι ιδιοκτήτες/επιχειρήσεις που κατέχουν(στο όνομα τους), ένα ή και περισσότερα από τα ζητούμενα χωματουργικά μηχανήματα και δεν απασχολούν τα δηλούμενα μηχανήματα σε άλλο έργο τη δεδομένη χρονική στιγμή:
Όπως καταθέσουν προσφορά στα γραφεία του Α.Τ.Τ.Ε Ορεστιάδας (Κωνσταντινουπόλεως 147 68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ), μέχρι την Παρασκευή 17-4-2015 και ώρα 14:00, για την ωριαία μίσθωσή των παραπάνω μηχανημάτων.
Επισημαίνεται ότι τα μηχανήματα θα πρέπει να φέρουν τις κατά το νόμο πινακίδες κυκλοφορίας, να κατέχουν ασφάλειες και οι ιδιοκτήτες τους να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.000 € περίπου με Φ.Π.Α.
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος και η οικονομική προσφορά που τη συνοδεύει θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Π.Ε. Έβρου, στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και θα σταλούν στο Εμπορικό Επιμελητήριο.

Αλεξανδρούπολη 15/04/2015
ΜΕΠ-
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
α.α

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός με Δ΄ β

Έντυπο προσφοράς

Διαβάστηκε 779 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή