Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μίσθωση μηχανημάτων. Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. προτίθεται να εκτελέσει το έργο «Εργασίες έμφραξης ρηγμάτων Παράκτιου αναχώματος και Νεραϊδότοπου Φερών»

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. προτίθεται να εκτελέσει το έργο «Εργασίες έμφραξης ρηγμάτων Παράκτιου αναχώματος και Νεραϊδότοπου Φερών». Για την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου θα απασχοληθούν τα παρακάτω χωματουργικά μηχανήματα:

  • Δέκα(10) φορτηγά ανατρεπόμενα 15 m3 (αρχική τιμή μίσθωσης 50 €/ώρα),
  • Ένας (1) φορτωτές 966 (αρχική τιμή μίσθωσης 60 €/ώρα),
  • Δύο (2) Μηχανικοί εκσκαφείς λαστιχοφόρει (αρχική τιμή μίσθωσης 50€/ώρα)
  • Ένας (1) ισοπεδωτής (grader) CAT 12 (αρχική τιμή μίσθωσης 55 €/ώρα)
  • Ένας (1)Μηχανικός εκσκαφέας – Φορτωτής (JCB) (αρχική τιμή μίσθωσης 40€/ώρα)

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία μίσθωσης έχουν όσοι διαθέτουν ιδιόκτητα μηχανήματα είτε για το σύνολο των αναγραφόμενων μηχανημάτων είτε μεμονωμένα και έχουν εκπληρώσει όλες τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους. Επίσης τα μηχανήματα για τα οποία θα δώσουν προσφορά θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (να είναι ασφαλισμένα, να έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας κλ.π). Όλα τα παραπάνω αποδεικτικά και δικαιολογητικά, σε μορφή αντιγράφου, θα πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά των ενδιαφερομένων.
Επίσης στην διαδικασία μίσθωσης δεν μπορούν να συμμετέχουν μηχανήματα που είναι δεσμευμένα σε άλλες παρόμοιες μισθώσεις που εκτελούνται στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου απαιτείται μαζί με την προσφορά η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να αναφέρεται η δυνατότητα αποκλειστικής διάθεσης των μηχανημάτων στο συγκεκριμένο έργο και μόνο σε αυτό κατά την χρονική περίοδο εκτέλεσης του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν Έντυπο οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου Ι. Δραγούμη 1 Αλεξανδρούπολη ή διαφορετικά από την ηλεκτρονική σελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου .
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Έβρου (Ίωνος Δραγούμη 1 Αλεξ/πολη), μέχρι την 5-5-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ, για να καταθέσετε τις προσφορές σας μαζί με όλα τα παραπάνω αποδεικτικά, δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις σε ένα (1) σφραγισμένο φάκελο, για τα παραπάνω μηχανήματα.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 33.333,00 € με Φ.Π.Α.


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 30-04-2015
ΜΕΠ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ν. ΈΒΡΟΥ
α/α


ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Δ΄β

Έντυπο προσφοράς

Διαβάστηκε 748 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 12:21

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή