Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Τεύχη δημοπράτησης του υποέργου "Επισκευές φθορών γεφυρών-τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης" του έργου "Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)"

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή