Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Συνοπτικός μειδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΜ-Θ, προϋπολογισμού 31.700,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή