Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας "Πληροφόρηση & Δημοσιότητα - WP2" στο πλαίσιο του έργου “Cross Border Accessibility infrastructures” (Διασυνοριακές υποδομές προσβασιμότητας), με ακρωνύμιο ‘CROSSACCESS’

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή