Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Συνεδρίαση της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών για τη διακήρυξη 02/2014 με αντικείμενο «Μεταφορά Μαθητών 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016».

 

Σχετ.     :Ανοιχτός Διεθνής Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχων Σύμβασης για την μεταφορά μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2013 – 2014, 2014 – 2015 και 2015 – 2016, με κάθε κατάλληλο μέσο, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε.Δράμας ( Διακήρυξη 2/2014 ) (ΑΔΑ: ΒΙΗΔ7ΛΒ-Η6Η).

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό και το άρθρο 20 και του υπ’ αριθμ. ΠΔ. 118/2007 Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) σας ενημερώνουμε ότι η επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών θα συνεδριάσει για τον παρόντα διαγωνισμό σε ανοιχτή συνεδρίαση την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00 με θέμα την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη.

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος Παπαοικονόμου

 

 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστηκε 4089 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή