Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού (Π. Ε. Δράμας)

 

Προκηρύσσουμε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας σε € για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Δράμας) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Κατεβάστε το κείμενο

Διαβάστηκε 4505 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή