Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αλκοολούχου λοσιόν

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας από τον ειδ. φορείς/κωδικό: 3151.1211.0001 «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τον εξοπλισμού του ιατρείου και τις έκτακτες ανάγκες προστασίας που ενδεχομένως ανακύψουν από πιθανή εξάπλωση του νέου στελέχους Κορωναιού στη χώρα» του οικ/κού έτους 2020 ,προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ με το ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ. αριθ. 03/843/26-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΑΙΖ7ΛΒ-Θ02) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος  για την προμήθεια αλκοολούχου λοσιόν τουλάχιστον 70ο βαθμών.

Διαβάστηκε 68 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 12:01

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή