Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μασκών

Από τον ειδ. φορέα/κωδικό: 3151.1459.0001 «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους στην υπηρεσία και τις έκτακτες ανάγκες προστασίας που ενδεχομένως ανακύψουν από πιθανή εξάπλωση του νέου στελέχους Κορωναιού στη χώρα» του οικ/κού έτους 2020 ,προϋπολογισμού πεντακοσίων πέντε (505) ευρώ με το ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ. αριθ. 03/847/26-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΕ807ΛΒ-Η41) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης  γίνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμηθεια μασκών προστασίας τύπου FFP2 και FFP3 με τις προδιαγραφές που περιγράφονται.
Διαβάστηκε 80 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 12:02

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή