Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας - τοποθέτησης κλιματιστικών για τις ανάγκες του ΚΕΔΔΥ Έβρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αλεξανδρούπολη 3-6-2016

Αριθ. Πρωτ. οικ.2671

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για την προμήθεια-τοποθέτηση έντεκα (11) κλιματιστικών τοίχου (ενδεικτικός αριθμός), για τις ανάγκες του ΚΕΔΔΥ Έβρου.

Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με τον συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς, ανά τεμάχιο, για όλα τα ζητούμενα είδη και στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Τα προσφερόμενα είδη, θα πληρούν τις προδιαγραφές που τέθηκαν.

Για την τοποθέτηση των κλιματιστικών, να δοθεί ξεχωριστεί τιμή.

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο μέχρι την Δευτέρα 13-6-2016 στις 14.00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68 132 Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, 5ο γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50442, fax: 25513-50404,e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των κλιματιστικών, αν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.

Οι προσφερόμενες τιμές θα ισχύσουν και σε πιθανή συμπληρωματική προμήθεια, εντός του έτους.

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

Η δαπάνη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 6.441,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα βαρύνει: κατά 3.000,00€ τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.1712.0001 και κατά 3.441,00€ τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4193.1712.0001, οικ. έτους 2016.

Η εξόφληση των τιμολογίων (ανά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ), θα γίνει σε διάστημα 10-15 ημερών από την έκδοσή τους. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και να αποσταλεί στο Επιμελητήριο Έβρου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Μ.Ε.Π

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Βασίλειος Τερζούδης

Διαβάστηκε 1013 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 07 Ιουνίου 2016 09:47

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή