Γραφείο Τύπου

3η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής του έργου «CircPro»

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο CircPro (Smart Circular Procurement) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, διοργάνωσε την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 διαδικτυακά την 3η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία υλοποίησης του έργου CircPro, τα αποτελέσματα της 3ης Διαπεριφερειακής Συνάντησης που έλαβε χώρα στην Σόφια της Βουλγαρίας, τις καλές πρακτικές και τα παραδείγματα δράσεων έξυπνων κυκλικών προμηθειών από άλλες χώρες και περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών από αντίστοιχα έργα και δράσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη του Steering Group του έργου, εκπρόσωποι από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΜΘ, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, τους Δήμους Καβάλας, Κομοτηνής και Νέστου, τις εταιρείες DASTERI Α.Ε. και ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ, καθώς και εκπρόσωποι του τεχνικού συμβούλου του ΠΤΑ ΑΜΘ για την υποστήριξη του έργου «CircPro».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι προδιαγραφές του Σχεδίου Δράσης του έργου CircPro που καλείται να αναπτύξει η ΠΑΜΘ καθώς και κάποιες προκαταρκτικές προτάσεις. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν και η παρουσίαση των πολιτικών της ΕΕ σχετικά με την κυκλική οικονομία, τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, τα σήματα πιστοποίησης και την προστασία των καταναλωτών. Στη συνέχεια εκπρόσωποι του Δήμου Καβάλας μετέφεραν τις εμπειρίες μας και τα αντίστοιχα αποτελέσματα του έργου URBACTIII/URGE: Circular Building Cities (Πόλεις που επενδύουν στην Κυκλική Οικονομία), ενώ τέλος παρουσιάστηκαν επιλεγμένες καλές πρακτικές κυκλικών προμηθειών όπως προέκυψαν από τους εταίρους του έργου CircPro, οι οποίες αφορούσαν: την ενίσχυση της χρήσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, την εισαγωγή πράσινων κριτηρίων σε ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, υπηρεσίες ειδικών στις δημόσιες συμβάσεις και ενός περιφερειακού φόρουμ κυκλικής οικονομίας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης κυκλικών ή/και πράσινων προμηθειών από αναθέτουσες αρχές τις περιφέρειας και τα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες καταγράφηκε για την καλή πρακτική της υλοποίησης ενός Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας στην Περιφέρεια το οποίο αποφασίστηκε να διερευνηθεί ως ιδέα μέχρι την επόμενη συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής. Επίσης συζητήθηκε το ενδεχόμενο εισαγωγής των εννοιών των κυκλικών προμηθειών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΑΜΘ, αλλά και οι χρονικοί περιορισμοί της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CircPro, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE, μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα:

www.interregeurope.eu/circpro/

 

25032020 1

25032020 1

Διαβάστηκε 566 φορές

Αναζήτηση Γραφείο Τύπου

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή