Έργα ΈΣΠΑ 2014-2020

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ

logo

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020

2

 

13

4

5

6

 

Τίτλος έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ»

Φορέας Υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Προϋπολογισμός: 3.100.000,00 € (Συμβατικός: 1.230.782,20 €)

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020»

Εξέλιξη: Το έργο εκτελείται και έως σήμερα, 21/3/2022, έχει εκτελεστεί το 77,61% του έργου και υπολείπεται το υπόλοιπο 22,39% να κατασκευαστεί ως το φθινόπωρο του 2022, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Περιγραφή: Το έργο με τίτλο «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων από γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κοσύνθο» που θα εκτελεσθεί, αποτελεί τμήμα της διευθέτησης του κεντρικού Χειμάρρου Κιμμερίων και συγκεκριμένα εκτείνεται μεταξύ της σιδηροδρομικής γέφυρας και της συμβολής του χειμάρρου Κιμμερίων με τον ποταμό Κόσυνθο, σε μήκος περίπου 2 χλμ.

Η διευθέτηση του χειμάρρου γίνεται με χρήση ανοικτής διατομής, με πρανή επενδεδυμένα με συρματοκιβώτια και κοίτη από λιθορριπή σταθεροποιημένη με ουδούς από συρματοκιβώτια.

Λειτουργικά το έργο είναι συμβατό με τον χαρακτήρα της περιοχής και θα χρησιμοποιηθούν εξολοκλήρου φυσικά υλικά.

Στόχοι: Με το έργο θα εξασφαλιστεί η αποσόβηση καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα της ευρύτερης περιοχής στην οποία εκτείνεται ο χείμαρρος Κιμμερίων.

Αποτελέσματα: Με την κατασκευή των έργων οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην περιοχή θα είναι θετικές: Προστατεύει από πλημμυρικά φαινόμενα τον οικισμό των Κιμμερίων, τους πέριξ οδικούς άξονες, τη σιδηροδρομική γραμμή και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Επίσης, αναβαθμίζει αισθητικά την όλη περιοχή και διευκολύνει την επικοινωνία των δυο οχθών. Θα επιτρέπεται ο καθαρισμός της κοίτης από φερτά υλικά και σκουπίδια. Τέλος, οι παρόχθιες εκτάσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναψυχή και άθληση των κατοίκων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

 

Διαβάστηκε 8271 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022 11:49

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή