Διαβούλευση

ΜΠΕ για τροποποίηση της υπ’ αρ.200417/9-7-2012 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α(ΑΔΑ Β41Ε0-Ξ0Τ),όπως έχει τροποποιηθεί για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου έργου:«Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,ισχύος 7,5MWστη θέση ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά για την τροποποίηση της υπ’ αριθμό 200417/9-7-2012 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α (ΑΔΑ Β41Ε0-Ξ0Τ), όπως έχει τροποποιηθεί για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 7,5MW, στη θέση «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ» και συνοδά έργα αυτού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Π.Ε.Έβρου, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε», ως προς τον σχεδιασμό εφαρμογής των αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής προσκρούσεων και την ενσωμάτωση πρόσθετων μέτρων για την προστασία της ορνιθοπανίδας. ΠΕΤ 1912233622
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 26-2-2020 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 26-3-2020.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου τηλ. 25513 55817.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΓΝΩΜΗ του ΕΒΡΟΥ με αρθ. πρωτ ΔΔ 856/26-2-2020.

Κομοτηνή 26-2-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Διαβάστηκε 461 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 08:16

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή