Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας Σ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανανέωση της υπ αριθ. 1857/31-07-2006 ΑΕΠΟ για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 20.366 τ.μ., που βρίσκεται

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ. 2591/1979/Φ1564/29-6-2017 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας Σ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανανέωση της υπ αριθ. 1857/31-07-2006 ΑΕΠΟ για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 20.366 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Παλιό Ακροβούνι», Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας, (Διοικητήριο, Καβάλα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα KΑΒΑΛΑ της Καβάλας με αριθ. πρωτ. ΔΔ3822/14-7-2017.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 503 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή