Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδας 420 χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης) δυναμικότητας 420 ισοδύναμων ζώων, στη θέση Αλώνια της κτηματικής περιοχής Δ.Ε. Μάνδρας, Δ. Αβδήρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ. 2755/11-7-2017 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδας 420 χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης) δυναμικότητας 420 ισοδύναμων ζώων, στη θέση Αλώνια της κτηματικής περιοχής Δ.Ε. Μάνδρας, Δ. Αβδήρων,ΠΕ Ξάνθης, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης, (Διοικητήριο, Ξάνθης), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ της Ξάνθης με αριθ. πρωτ. ΔΔ3892/17-7-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 472 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή