Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του οδικού τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του Κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Καβάλα», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας, (Διοικητήριο, Δράμας)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με αριθ. πρωτ.οικ. 7267/9-2-2017 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του οδικού τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του Κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Καβάλα», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας, (Διοικητήριο, Δράμας), καθώς και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας (Διοικητήριο, Καβάλας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ της Δράμας, ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ της Καβάλας με αρθ. πρωτ ΔΔ715/15-2-2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 678 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή