Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΝΑΟΥΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ αναφορικά με την ανανέωση της υπ΄αριθ. 5043/26-03-2012 (ΑΔΑ: Ω4ΒΟΟΡ1Υ-Ε37) απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για την έρευνα λατομείου μαρμάρων εμβαδού 99.758,88 τ.μ., που βρίσκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ. 4537/Π68/5413/2-11-2016 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΝΑΟΥΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ αναφορικά με την ανανέωση της υπ΄αριθ. 5043/26-03-2012 (ΑΔΑ: Ω4ΒΟΟΡ1Υ-Ε37) απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για την έρευνα λατομείου μαρμάρων εμβαδού 99.758,88 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Βασιλικό Βουνό», Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κ.Νευροκοπίου Π. Ε. Δράμας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας, (Διοικητήριο, Δράμας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας με αρθ. πρωτ ΔΔ5565/16-11-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 594 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή