Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «GMC GRANITE MARMBLE CHATZOPOULOS LTD.» αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρου εμβαδού 49.705,87 τ.μ., που βρίσκεται στην «Αντέρεισμα Θεοδωρίδη»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

    Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.299/Π5/05-02-2015 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «GMCGRANITEMARMBLECHATZOPOULOSLTD.» αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρου εμβαδού 49.705,87 τ.μ., που βρίσκεται στην «Αντέρεισμα Θεοδωρίδη», Τ.Κ. Οχυρού, του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, Π.Ε. Δράμας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας, (Διοικητήριο, Δράμας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ  της Δράμας με αριθ. πρωτ. ΔΔ703/16-2-2015.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Διαβάστηκε 508 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή