Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση (ως προς καθαρισμό της κοίτης του χείμαρρου Μαρμαρά από τα φερτά υλικά)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ. 136/1792/22-01-2015 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση (ως προς καθαρισμό της κοίτης του χείμαρρου Μαρμαρά από τα φερτά υλικά) της αριθ. πρωτ. Οικ.84243/07-06-2002 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υπ. Γεωργίας για το έργο: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά Ν. Καβάλας», όπως αυτοί ανανεώθηκαν με την αριθ. πρωτ. Οικ.5203/21-12-2012 απόφασης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ., η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας, (Διοικητήριο Καβάλας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ της ΚΑΒΑΛΑΣ με αριθ. πρωτ ΔΔ487/2-2-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 873 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή