Διαβούλευση

Ανακοίνωση αναφορικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02, την ΚΥΑ ΗΠ. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003 ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.3507/1723/8-9-2014 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. το οποίο συνοδεύει την αριθ. πρωτ.133323/2971/10-11-2011 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εμβαδού 49.503,00 τ.μ. που βρίσκονται στην θέση «Τρεις Γκρεμοί», Τ.Κ. Παναγιάς, Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας., η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας, (Διοικητήριο, Καβάλα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΚΑΒΑΛΑ της Καβάλας με αριθ. πρωτ. ΔΔ5352/23-9-2014.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 920 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014 08:28

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή