Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση κατά 2ΜW υφιστάμενου Αιολικού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 2ΜW, (συνολικής ισχύς 5ΜW) στη θέση «ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΣ», εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου, τηε εταιρείας «

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.3402/21-8-2014, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση κατά 2ΜW υφιστάμενου Αιολικού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 2ΜW, (συνολικής ισχύς 5ΜW) στη θέση «ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΣ», εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου, τηε εταιρείας «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου, (Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ του Έβρου με αριθ. πρωτ ΔΔ4861/27-8-2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 838 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή