Διαβούλευση

Ανακοίνωση αναφορικά για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρου εμβαδού 99.982,00 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Σκεπαστό »Τ.Κ. Θεολόγου ,Δήμου Θάσου , της Π.Ε Καβάλας της Γ.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ., η οποία βρίσκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

    Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με αριθ. πρωτ.2846/1687/ 11-7-2014 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρου εμβαδού 99.982,00 τ.μ  που βρίσκεται στην θέση «Σκεπαστό »Τ.Κ. Θεολόγου ,Δήμου Θάσου , της Π.Ε Καβάλας της Γ.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ., η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας , (Διοικητήριο, Καβάλας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

     Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» της Καβάλας με αριθ. πρωτ ΔΔ4393/22-7-2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΙΑΣ

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 538 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή