Διαβούλευση

Ανακοίνωση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ Ι.Κ.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 6385/853/07-12-2007 Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολίθων εμβαδού 51.469,95 τ.μ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.2325/1678/4-6-2014 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ Ι.Κ.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 6385/853/07-12-2007 Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολίθων εμβαδού 51.469,95 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Συκιές», Τ.Κ. Ακροβουνίου, Δήμου Παγγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας, (Διοικητήριο, Καβάλα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ της Καβάλας με αριθ. πρωτ. ΔΔ3568/17-6-2014.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΙΑΣ

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 884 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή