Διαβούλευση

Ανακοίνωση αναφορικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) του ΒΕΡΒΕΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ το οποίο συνοδεύει την αριθ. πρωτ. 4111/984/21-07-2009 απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.2138/1676/29-5-2014 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) του ΒΕΡΒΕΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ το οποίο συνοδεύει την αριθ. πρωτ. 4111/984/21-07-2009 απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων, εμβαδού 20.369,85 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Δίδυμο», Τ.Κ. Φωλέας, Δήμου Παγγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας, (Διοικητήριο, Καβάλα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ της Καβάλας με αριθ. πρωτ. ΔΔ3566/17-6-2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΙΑΣ

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 854 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή