Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) ΑΦΟΙ ΚΑΚΑΡΕΛΗ Ο.Ε.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α)Η από 17-12-2013υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (αρ. πρωτ. ΔΑ/Φ14.902/3455/17-12-13)

              β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.902/οικ.3460/18-12-13 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

 Οι κάτω υπάλληλοι :

α) Παντελής Δελίδης,ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Ροδόπης και

β)   Παναγιώτης Ψάλτης,ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του  Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 7 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012)

και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 18-12-2013 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία :     ΑΦΟΙ  ΚΑΚΑΡΕΛΗ  Ο.Ε.

 Είδος εγκατάστασης:  Αποθηκευτική μονάδα ελαφρού πετρελαίου θέρμανσης

Διεύθυνση :     10ο χλμ. εθν. οδού Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης

 Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 52.10

 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:

Κινητήρια:  11,0 KW               Θερμική: ---  KW

Αποθηκευτική ικανότητα:

4 δεξαμενές  Χ  50 κ.μ.            Σύνολο      200 κυβικά μέτρα

    Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ

   Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Α.Α. 280

    Κατηγορία Περιβαλλοντικής ΑδειοδότησηςΒ

Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, α.α. 201

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων της υπ΄ αριθ. ΔΑ/Φ14.902/1106/29-11-2005 άδειας λειτουργίας  και των Π.Π.Δ. που υποβλήθηκαν με την υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.902/3455/18-12-2013 Υπεύθυνη Δήλωση λειτουργίας.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο των δεξαμενών αποθήκευσης, διαπιστώθηκε η τήρηση των όρων της υπ΄ αριθ. ΔΑ/Φ14.902/1106/29-11-2005 άδειας λειτουργίας και των Π.Π.Δ. που υποβλήθηκαν με την υπ’ αριθ.ΔΑ/Φ14.902/3455/18-12-2013 Υπεύθυνη Δήλωση λειτουργίας.

Στον αύλιο χώρο της εγκατάστασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεταλλικού υπoστέγου διαστάσεων περίπου 10 x 15 m χωρίς στοιχεία νομιμότητας και το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στα κτίσματα που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. ΔΙΒΜ/Φ14.902/370/20-4-2005 άδειας εγκατάστασης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της  Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

  1. Παντελής Δελίδης

 

  2. Παναγιώτης Ψάλτης  

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 1100 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή