Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΠΈΤΣΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α)Η από 17-12-2013αίτηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας μέσης όχλησης (αρ. πρωτ. ΔΑ/Φ14.325/3453/17-12-13)

              β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.235/οικ.3459/18-12-13 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

 Οι κάτω υπάλληλοι :

α) Παντελής Δελίδης,ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Ροδόπης και

β)   Παναγιώτης Ψάλτης,ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του  Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011)και του άρθρου 8 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012).

και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 18-12-2013 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία :     ΠΈΤΣΑΣ Α.Ε.

 Είδος εγκατάστασης:  Βιομηχανία παραγωγής νημάτων & πλεκτών υφασμάτων, εσωρούχων και ενδυμάτων και παραγωγής βιοκαυσίμων (βιοντήζελ)

Διεύθυνση :    Μεραρχίας Σερρών 50 ,  Κομοτηνή

 Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) :   13.10, 13.91, 14.13, 14.14, 20.59.59.02

 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού (με την επέκταση):

Κινητήρια:  2029 KW              Θερμική: 35  KW

    Όχληση : ΜΕΣΗ

Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο  40 & Νο 102 ]

    Κατηγορία Περιβαλλοντικής ΑδειοδότησηςΑ2

[Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Νο 93]

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων της υπ΄ αριθ. ΔΑ/Φ14.235/501-1/23-3-2012 ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κατόπιν μηχανολογικής επέκτασης άνευ ισχύος  και η συμφωνία με τα νέα σχεδιαγράμματα που υποβλήθηκαν για θεώρηση.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο λειτουργίας της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της ΔΑ/Φ14.235/501-1/23-3-2012 ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίαςκαι των νέων σχεδιαγραμμάτων που υποβλήθηκαν.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της  Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

  1. Παντελής Δελίδης

 

  2. Παναγιώτης Ψάλτης  

 

Περισσότερα...

 

Διαβάστηκε 1167 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή