Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το εθνικό αποθεματικό για το έτος 2015

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης σε εφαρμογή του ΦΕΚ 432/24-3-2015 ανακοινώνει ότι για την ΠΕ Ροδόπης χορηγούνται 25 στρέμματα από το Εθνικό Αποθεματικό.
Η χορήγηση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 13 της με αριθ. 3323/99634/01−08−2014 Υπουργικής Απόφασης και τον αριθμό των διαθέσιμων δικαιωμάτων φύτευσης στο Εθνικό Αποθεματικό ως εξής:
Ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις των νέων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, που διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα και γνώσεις και οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης, οι οποίοι αιτούνται εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)
και εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και μέχρι του ορίου των πέντε (5) στρεμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα ΦΥΤΙΚΗΣ& ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης Δημοκρατίας 1, 4ος όροφος και στα τηλέφωνα 2531350443-433 .

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστηκε 1445 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:29

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή