Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Ανακοίνωση διενέργειας εξετάσεων χειρισμού μηχανημάτων έργου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης ανακοινώνει ότι :

1. Την Πέμπτη 16 Απριλίου 2015, και ώρα 15:00, θα διεξαχθούν οι αναβληθείσες εξετάσεις που αρχικά είχαν προγραμματισθεί για τις 12-3-2015, για την χορήγηση ή επέκταση αδειών χειρισμού μηχανημάτων έργου στην Α’ Ομάδα 2ης ειδικότητας.
2. Δικαιούχοι συμμετοχής είναι οι παρακάτω υποψήφιοι:
-ΓΙΛΔΙΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (πρακτικό μέρος)
-ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (θεωρητικό και πρακτικό μέρος)
-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (πρακτικό μέρος)
-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (θεωρητικό και πρακτικό μέρος)
-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (πρακτικό μέρος)
-ΜΠΑΜΝΙΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (πρακτικό μέρος)
3. Το εξεταστικό κέντρο για τους υποψηφίους που θα συμμετέχουν στο θεωρητικό μέρος είναι τα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Φιλίππου 82, 69100, Κομοτηνή (τ. ΥΕΒ).
4. Η πρακτική εξέταση σε προβλεπόμενα μηχανήματα έργου που δεν είναι διαθέσιμα στην έδρα της Περιφέρειας θα λάβει χώρα σε κατάλληλο χώρο εκτός έδρας της Περιφέρειας, σύμφωνα με το υπ’αρ. οικ.21/14-1-2015 έγγραφο του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
5. Η διαδικασία των εξετάσεων, η ύλη και όλα τα συναφή θέματα ρυθμίζονται από την Υπουργική Απόφαση οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/14-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 1983/14-8-2013) και τις σχετικές υπηρεσιακές οδηγίες και εντολές. Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση περί των εξετάσεων, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Παντελής Δελίδης
ΠΕ Χημικών Μηχανικών

ΦΕΚ

Διαβάστηκε 1036 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή