Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Ξάνθης απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

α. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

β. Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης

γ. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

δ. Τμήμα Προμηθειών

ε. Τμήμα Γραμματείας

 α.Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

 • Τήρηση του Προσωπικού και Ηλεκτρονικού Μητρώου των υπαλλήλων και η έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών

• Παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Π.Ε. και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων για μισθολογικά κλιμάκια καθώς επίσης και η καταχώρηση όλων αυτών των υπηρεσιακών μεταβολών σε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

• Έκδοση ατομικών πράξεων για το προσωπικό οι οποίες δεν απαιτούν γνώμη συλλογικού οργάνου

• Εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας

• Απόδοση κρατήσεων σε Τράπεζες, Ταμεία και Εφορία

• Υπολογισμός και σύνταξη καταστάσεων μισθοδοσίας όλων των υπαλλήλων (μόνιμοι, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ)

• Έκδοση μηνιαίων βεβαιώσεων των υπαλλήλων για κάθε χρήση (δάνεια, εξαγορές κτλ)

• Έκδοση βεβαιώσεων για τη φορολογική δήλωση (Φεβρουάριο – Μάρτιο κάθε έτος)

• Έκδοση βεβαιώσεων, υπολογισμός πενταετίας και εφάπαξ για συνταξιούχους υπαλλήλους

• Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας

• Χορήγηση αδειών πάσης φύσης και αποστολή δικαιολογητικών για χορήγηση αναρρωτικών αδειών στην Υγειονομική Επιτροπή

• Οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων καθώς και προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος και υπηρεσιακής εξειδίκευσης

• Επισημείωση εγγράφων με τη σφραγίδα της Χάγης

• Προετοιμασία – διενέργεια πάσης φύσεως εκλογών, συγκρότηση εκλογικών συνεργείων και εποπτεία αυτών

• Φύλλα διακοπής Μισθοδοσίας

• Συλλογή και εισαγωγή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ για την ολοκλήρωση της ΑΠΔ και αποστολή (κάθε τρίμηνο)

 β.Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης

 • Έλεγχος εκκαθάρισης και εντολής δαπανών, συγκέντρωση και έλεγχος των δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προώθησης αυτών στην οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου

• Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής, καθώς και την παρακολούθησή της απόδοσης τους

• Μελέτη των δυνατοτήτων απόκτησης εσόδων και βεβαίωση εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολούθηση της απόδοσή τους

• Διαχείριση της περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας και τήρηση δικαιολογητικών, αρχείων και βιβλίων

• Παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων της πρώην Δ/νσης Προγραμματισμού σε θέματα Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

• Κατάρτιση Προϋπολογισμού και τροποποιήσεις προϋπολογισμού (Εγγραφή νέων εσόδων – μεταφορά πιστώσεων από ΚΑΕ σε ΚΑΕ)

• Κλείσιμο οικονομικού έτους – απολογισμός

• Δαπάνες όλων των φορέων (Δ/νσεων)

• Λειτουργικές δαπάνες λαθρομεταναστών, συμβεβλ/νων ιατρών, υποψηφίων οδηγών, επιδομάτων, ενταλμάτων πληρωμής

• Δαπάνες όλων των έργων (ΚΑΠ – Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΝΑ 3 κλπ.) (Έλεγχος λογ/σμών, εργολαβιών, συνεργασία με Διαχειριστική αρχή, κλείσιμο έργων)

• Εκκαθάριση και εντολή δαπανών προγραμμάτων ΚΑΠ – Δημοσίων επενδύσεων

• Έλεγχος οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζημιώσεων των αιρετών και υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας

 γ.Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης

 • Καταχώρηση χρηματικών ενταλμάτων

• Πληρωμές και εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη

• Εξόφληση επιταγών και συμφωνία με τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών

• Απόδοση κρατήσεων

• Τήρηση του φυσικού ταμείου και διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες

 δ.Τμήμα Προμηθειών

 • Διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητακαι εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας

• Μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων

• Τήρηση Αποθήκης προμηθευομένων ειδών και υλικών και εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

• Διεκπεραίωση των διαδικασιών σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών

ε.Τμήμα Γραμματείας

• Τήρηση πρωτοκόλλου και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας

• Διακίνηση της αλληλογραφίας

• Επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας πολίτες

• Επισημείωση εγγράφων με τη σφραγίδα της Χάγης

 

Διευθυντής: Παναγιώτα Δερμενούδη
Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Πλατεία Διοικητηρίου, 67100 Ξάνθη
Τηλέφωνο:  25413 50154
Φαξ: 25410 78930
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διαβάστηκε 7635 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 14:32

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή