Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας παραγωγής τηλεοπτικού σποτ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Αλεξανδρούπολη, 29.10.2013

Αρ. Πρωτ. : οικ.6145


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ

Ανακοινώνεται ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παραγωγή – δημιουργία τηλεοπτικού σποτ για την προώθηση του σχολικού τουρισμού.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Έβρου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές προκειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία ενός τηλεοπτικού σποτ. Το προαναφερόμενο σποτ θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο προβολής σε τηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα, σε εκθέσεις αλλά και ως αντικείμενο διανομής σε σχολεία πανελλαδικά, με στόχο την γνωριμία του συγκεκριμένου κοινού με το νομό Έβρου και την προώθηση του σχολικού τουρισμού (σχολικές εκδρομές κλπ). Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη δράση υπολογίζεται στο ποσό των 1.000,00 € (χιλίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο επιλογής αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για το συγκεκριμένο έργο είναι:

1. Δημιουργία Storyboard και επιμέλεια παραγωγής τηλεοπτικού σποτ διάρκειας 60 δευτερολέπτων.

2. Η παράδοση θα γίνει σε αρχεία ψηφιακής μορφής (dvd, vcd, αρχεία .mpeg4, .avi, .mov).

3. Τα κείμενα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι στα ελληνικά .

4. Στο τέλος του σποτ να προβληθεί το νέο λογότυπο του ΕΟΤ. και της Π.Α.Μ.Θ.

5. Τα πλάνα που θα χρησιμοποιηθούν στο τηλεοπτικό σποτ να είναι από αισθητικής, τουριστικής, εκπαιδευτικής κλπ άποψης, κατάλληλα για το κοινό στο οποίο θα απευθύνονται (μαθητές).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους (ιδιοχείρως / ταχυδρομικώς) μέχρι την Δευτέρα 11 / 11 / 2013 στις 10.00 πμ στο Τμήμα Εμπορίου Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Έβρου (Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, ισόγειο, 68100 Αλεξανδρούπολη, τηλέφωνο 25551350574), Υπεύθυνη υπάλληλος: κ. Μαμάκη Μαρία.

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Η δαπάνη ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.000,00 € (χιλίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα βαρύνει το έργο «Τουριστική Προβολή έτους 2012» με κωδ. έργου 121002044 (Ειδικός φορέας 4071 και ΚΑΕ 9779.0001 οικ. Έτους 2013).

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και έπειτα από την διαπίστωση από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου της συνεπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων – προδιαγραφών που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η μη τήρηση των αναγραφομένων τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί λόγο απόρριψης και η δημιουργία του σποτ θα ανατεθεί στον προσφέροντα την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (www.peevrou.eu).

 

ΜΕΠ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΈΒΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστηκε 968 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 08:07

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή