Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Απόφαση λήψης μέτρων σε μολυσμένη περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας λόγω παρουσίας ευλογιάς των μικρών μηρυκαστικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αναγεννήσεως , Κάτω Οινόη

Ταχ. Κώδικας: 68200-Ορεστιάδα

Πληροφορίες: Δαδούσης Κ.

Τηλέφωνο: 25520-27.946

FAX: 25520-21.330

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Ορεστιάδα, 14/08/2013

Αριθ. Πρωτ.:95383/8685

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας

Έχοντας υπ.όψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 8 και 9 του Β.Δ. 26-3-36 (Α΄ 174) "περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων"

β) Των άρθρων 5, 10, 11 και 12 του Π.Δ. 138/1995 (Α΄ 88) "μέτρα για τη καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των ζώων"

γ) Την με αριθμό 258933/05-08-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για τη καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του Π.Δ. 138/1995 Α΄ 88 (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)» (ΦΕΚ ΦΕΚ Β΄1662/18-08-2008).

2. Την με αριθμό 6933/14-08-2013 απάντηση του Ινστιτούτου ΛΟΙ.ΠΑΝ Τμήμα Ιολογίας του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνεται η μόλυνση της εκτροφής προβάτων με Κωδικό αριθμό EL71300282 της Τσικρίκα Βάγιας στην περιοχή Πυθίου Διδυμοτείχου από την Ευλογιά του Προβάτου.

3. Την με αριθμό 95182/8684/14-08-2013 απόφασή μας για τη λήψη μέτρων σε μολυσμένη εκμετάλλευση λόγω Ευλογιάς μικρών μηρυκαστικών της περιοχής αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας.

4. Την ανάγκη λήψης μέτρων για τη πρόληψη εξάπλωσης της ασθένειας στον υπόλοιπο Νομό και στη λοιπή Χώρα.

5. Την με αριθμό 1273/38892/29-03-2013 Κοινή Απόφαση Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών «έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου, το έτος 2013» (ΦΕΚ Β΄730/29-03-2013).

6. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα το άρθρο 186 και την παρ. 3 του άρθρου 283.

7. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.

8. Την 25/05-01-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη «ορισμός και τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και τμημάτων».

9. Την με αρ. 26/10-01-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη «Εξουσιοδότηση Υπογραφών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Απαγορεύεται η έξοδος από την περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ζώντων ζώων, μη εδωδίμων προϊόντων των ευαίσθητων ειδών καθώς και ειδών χορτονομής.

2. Απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες ζώων μεταξύ των εκτροφών της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας.

3. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων από τις συνήθεις περιοχές βόσκησης και η προσέγγιση στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν ορισθεί, όπως επίσης η προσέγγιση στον ποταμό Έβρο.

4. Επιτρέπεται η σφαγή των ζώων στο σφαγείο Ορεστιάδος και μετά από άδεια του αρμόδιου κτηνιατρείου, εφόσον οι εκτροφές βρίσκονται εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης.

5. Την εφαρμογή της απόφασης αυτής αναθέτουμε στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές, Δημοτικές, Κοινοτικές Αρχές, ως και τα όργανα της Αγροφυλακής.

6. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης και των αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεση της από οποιοδήποτε όργανο της διοίκησης δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις ή ενισχύσεις και επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Ν.248/1914 (Α΄110) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 2538/1997 (Α΄ 242) .

7. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την ανάκλησής της.

 

Μ.Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δαδούσης Κωνσταντίνος

Κτηνίατρος

Διαβάστηκε 1323 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013 12:29

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή