Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών της επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την αριθ. 6041/28-12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου «Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού»

5. Tην ανάγκη αντικατάστασης μελών της ήδη υπάρχουσας τριμελής επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω αντικειμενικής δυσκολίας ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της επιτροπής παραλαβής όπως δηλώθηκαν εγγράφως με αιτήσεις από τους εκλεγμένους υπαλλήλους της Δ/νσης.

6. Το αριθμ. πρωτ. Η-1371/13-3-2012 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων για την ανάγκη ανασυγκρότησης της επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών.

Γνωστοποιούμε

Ότι, την Παρασκευή 16/3/2012, ώρα 09.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου (4ος όροφος, 5ο γραφείο), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την ανασυγκρότηση της τριμελής επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

Μ.Ε.Π.                                      

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Βάγια Αρβαντά                               

Διαβάστηκε 1334 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012 11:11

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή