Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μέτρο 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


ΤΜΗΜΑ: Φ. & Ζ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΛΗΡΟΦ: Π.Παπαδάκης

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Καραολή Δημητρίου 40

68 100 Αλεξ/πολη

ΤΗΛ.: 2551357147

FAX: 2551350409

e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη:21-10-2013


Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου ανακοινώνεται ότι, το Υπουργείο Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να συμμετάσχουν στο Μέτρο 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000» του ΠΑΑ 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για την στήριξη της Αγροτικής Αν/ξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.

-Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 21/10/2013 έως 08/11/2013.

-Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων του μέτρου 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000 στο πλαίσιο του Μέτρου 213 του ΠΑΑ 2007-2013», υποβάλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση ενίσχυσης, πλήρως συμπληρωμένη.

Το έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χορηγείται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου(Γραφείο 4, 2ος Όροφος).

Οι αιτούντες μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης λαμβάνουν πρωτόκολλο.

Η κάθε αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε μια μόνο ΔΑΟΚ, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερους του ενός νομούς οι οποίοι υπάγονται σε διαφορετικούς φορείς υλοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον τόπο υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).

-Πεδίο εφαρμογής

α. Περιοχές Παρέμβασης

Το Μέτρο θα εφαρμοστεί σε περιοχές δικαιοδοσίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

β. Τομείς Παρέμβασης

Επιλέξιμοι είναι ιδιόκτητοι βοσκότοποι οι οποίοι αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας, δεν χρησιμοποιούνται για ενίσχυση στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ (ενεργοποίηση βοσκοτόπων, εξισωτική αποζημίωση, βιολογική κτηνοτροφία, Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, δάσωση γεωργικών γαιών) και δεν είναι συνιδιόκτητοι.

-Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του μέτρου 213 μπορούν να κριθούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) και κατέχουν νόμιμα ιδιόκτητους βοσκότοπους που αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας, εντός περιοχών Natura 2000 υπαγόμενων στη δικαιοδοσία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και οι οποίοι φέρουν σήμανση, ότι απαγορεύεται η βόσκηση το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους, με ευθύνη των καθ΄ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών φορέων.

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης, έστω κι αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες:

Ι. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών

ΙΙ. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα, για δέκα έτη.

ΙΙΙ. Ανήλικα άτομα.

-Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης έχει οριστεί σε 50 ευρώ ανά Ha (εκτάριο=10στρέμματα) ετησίως.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους φορείς που θα υποβληθούν οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος(ΔΑΟΚ Έβρου Τοπούζης Δημήτριος τηλ. 2551357152) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr(agrotikianaptixi.gr).

Διαβάστηκε 711 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή