Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Περίληψη ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ:ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΎ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Καραολή & Δημητρίου 40

ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 68100 ΑΛΕΞ?ΠΟΛΗ


Πληροφορίες: Δήμητρα Μητρουλάκη

Τηλ.: 2551357198

FAX: 2551350425

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αλεξανδρούπολη 18-06-2013


Αρ. Πρωτ. : 9219

ΑΔΑ :ΒΛ4Ρ7ΛΒ-44Ρ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου- ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»(ΦΕΚ 54 Α)

3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ ΕΓΚΡ. 6/66/12648/03-06-2013 απόφαση της Επιτροπής του αρθρ. 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/27- 12-2006 (ΦΕΚ Α 280) Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 40/31-12-2012 (ΦΕΚ 4 255) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη χιλίων διακοσίων (1200) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, για την Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής, Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς που εκτελείται από τις Περιφερειακές Ενότητες-Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Ελαιοκομικών Νομών της Χώρας.

4. Την υπ' αριθμ. 280682/4-5-2009 (ΦΕΚ 972/Β)απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,Ειδικό Γραμματέα ,Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπ' αριθμ. 2010/70156/8-6-2013 απόφαση κατανομής εποχικού προσωπικού του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΒΕΖ0Β-ΟΚΝ) για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013

6.Την αριθμ. 4239/13-6-2013 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Έβρου

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, για «το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς»

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης pdf

Διαβάστηκε 1681 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2013 13:03

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή