Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη δράση 3.1 « Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων ».

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 19/03/2012έως 04/05/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου ή στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ).

Α. Περιοχές Παρέμβασης

Η δράση 3.1 εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Είδος ζώου Φυλή Περιοχή κατανομής Γενεαλογικά Βιβλία ΚΓΒΖ
Βοοειδή Κατερίνης Θεσσαλία, Κεντρ. Μακεδονία Καρδίτσας
Ελληνικός Βούβαλος Υγρότοποι σε όλη την Ελλάδα Σύνολο
Ελληνική Βραχυκερατική Όλη η Ελλάδα Σύνολο
Τήνου Κυκλάδες Αθήνας
Κέας Κυκλάδες Αθήνας
Συκιάς Χαλκιδική Θεσ/νίκης
Πρόβατα Κατσικά Ήπειρος Ιωαννίνων
Ζακύνθου Ζάκυνθος Αθήνας
Φλώρινας Πελαγονίας Όλη η Μακεδονία Θεσ/κης
Σαρακατσάνικο Όλη η Ελλάδα Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Δράμας
Γλώσσας Σκοπέλου Μαγνησία, Β. Σποράδες, Λάρισα Καρδίτσας
Κύμης Εύβοια Αθήνας
Αγρινίου Αιτωλ/νία, Άρτα Αθήνας
Θράκης Θράκη Δράμας
Καλαρρύτικο Ήπειρος, Θεσσαλία, Αιτ/νία Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Αθήνα
Πηλίου Μαγνησία, Λάρισα Καρδίτσας
Καταφυγίου Δ. και Κ. Μακεδονία Θεσ/νίκης
Ρουμλουκίου Δ. και Κ. Μακεδονία Θεσ/νίκης
Δράμας Δράμα Δράμας
Ικαρίας Ν. Σάμου Αθήνας
Λευκίμης Κέρκυρα Ιωαννίνων
Άργους Πελοπόννησος Αθήνας
Σερρών Σέρρες Θεσ/νίκης
Αίγες Σκοπέλου Β. Σποράδες, Μαγνησία, Λάρισα Καρδίτσας
Χοίροι Εγχώριος Ελληνικός Όλη η Ελλάδα Όλα
Ίπποι Θεσσαλίας Θεσσαλία και όμοροι νομοί Καρδίτσας
Σκύρου Θεσ/κη, Εύβοια, Θεσσαλία, Στ. Ελλάδα, Κέρκυρα Όλα
Μεσσαρά Κρήτη, Πελοπόννησος Αθήνας
Πηνείας Ζάκυνθος, Πελοπόννησος, Αιτωλ/νία, Αττική Αθήνας
Πίνδου Ήπειρος, Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα Όλα
Ηλείας Ζάκυνθος, Πελοπόννησος, Αιτωλοακαρνανία, Αττική Αθήνας

B. Τομείς παρέμβασης

Στο καθεστώς ενίσχυσης μπορούν να ενταχθούν επιλέξιμες φυλές στους τομείς αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, χοιροτροφίας και ιπποτροφίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει βοσκότοπος, στον οποίο τηρείται η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης και ο οποίος έχει δηλωθεί μαζί με τα ζώα στην τελευταία αίτηση ενιαίας ενίσχυσης. Από τις επιλέξιμες φυλές σε κάθε είδος ενισχύονται τα αναπαραγωγά ζώα που εκτρέφονται στις περιοχές προέλευσης και φυσικής κατανομής τους, όπως αυτές ορίζονται στον παραπάνω πίνακα.

Συγκεκριμένα ενισχύονται:

• Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών

• Θηλυκά πρόβατα και αίγες ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους

• Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών

• Θηλυκοί χοίροι

Η ελάχιστη και η μέγιστη πυκνότητα βόσκησης των βοσκοτόπων σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 079833/24-10-2011 (ΦΕΚ. 2366 Β΄) ορίζεται σε 0,2 ΜΜΖ ανά εκτάριο (Ha) και 3 ΜΜΖ ανά εκτάριο (Ha) αντίστοιχα για όλες τις κατηγορίες ζώων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν αυστηρότερες ρυθμίσεις ανά περιοχή.

Ως δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 3.1 μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:

α. επαγγελματίες αγρότες

β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις

αα. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους φορείς που θα υποβληθούν οι αιτήσεις ενίσχυσης και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr, www.et.gr και στα τηλέφωνα 25513-57151 - Ρορότου Χριστίνα και 25513-57152 - Τοπούζης Δημήτρης

Γενεαλογικά Βιβλία

ΚΓΒΖ
Διαβάστηκε 1554 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 10 Απριλίου 2012 15:20

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή