Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καραολή & Δημητρίου 40 ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Δ.

Τ.Κ.: 68 100 Αλεξ/πολη

Πληρ: Μαλαμίδης Δημήτριος

Τηλ: 25513-50498

FAX: 25513-50495

email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 Αλεξ/πολη 31-03-2015

 Αρ. Πρωτ.:6113

ΑΔΑ: Ω7Γ77ΛΒ-ΤΥΣ


ΘΕΜΑ: Απαγόρευση αλιείας στον Ποταμό Έβρο τα κανάλια του και στους λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου, λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡOY

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Την με αρ. ΔΔ.οικ:5319/22-09-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 2596/Β/30-09-2014 άρθρο 28 παραγρ. 66).

4. Την με αρ. ΔΔ.οικ:5320/2014, Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπερειφερειάρχες» (ΦΕΚ-2728/Β/13-10-2014 άρθρο 3 παραγρ. 41).

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 (ΦΕΚ 27Α) «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν. 1740/87, ΦΕΚ 221Α ΚΑΙ Ν.2040/92, ΦΕΚ 70Α).

6. Την παρ. Β2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ 49Α) «Περί αλιείας υδροβίων ζώων λιμνών , ποταμών και προστασίας αυτών.

7. Την παρ.1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 235/79(ΦΕΚ 65Α) «περί ρυθμίσεως της εντός των ποταμών διενεργούμενης αλιείας».

8. Την ανάγκη λήψεως μέτρων προστασίας της αναπαραγωγής των υδροβίων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα της περιφερειακής ενότητας Έβρου.

9. Την με αρ. πρωτ: 3963/02-03-2015 εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ.Α.Ο.Κ. Π. Ε. ΄Εβρου για την απαγόρευση της αλιείας στους ποταμούς, λίμνες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Π.Ε. Έβρου από 15 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2015..

10. Την με αρ. 39/2015 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Απαγορεύουμε την αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο α) στον ποταμό Έβρο, β) στις τεχνητές λίμνες, γ) στα ρέοντα ύδατα (ρέματα, χείμαρροι, κανάλια, διώρυγες) και δ) τους υπόλοιπους υδάτινους σχηματισμούς της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου.

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει στις 15 Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει στις 30 Μαϊου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 8:00 π. μ..

2. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδροβίων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά.

3. Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων η αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση η καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

4. Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, τα Δασαρχεία και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.

5. Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους (ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων, πινακίδες κ.λ.π.) και γενικότερα να προβούν στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή της.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Διαβάστηκε 814 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 01 Απριλίου 2015 16:02

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή