Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόγραμμα Τεχνικού Ελέγχου των Δικύκλων- Μοτοσικλετών από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Αλεξανδρούπολης ανακοινώνεται ότι με σχετική Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου εγκρίθηκε το πρόγραμμα Τεχνικού Ελέγχου των Δικύκλων- Μοτοσικλετών από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα:

α. Όλα τα δίκυκλα-μοτοσικλέτες που έχουν ημερομηνία έκδοσης 1ης άδειας Κυκλοφορίας μέχρι τις 06-08-1993, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από το Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. μέχρι τις 31-08-2012.

(Πρόκειται για Δίκυκλα-μοτοσικλέτες που έχουν πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑ ......, ΚΒ ....... και ΕΒΑ ........)

β. Όλα τα δίκυκλα-μοτοσικλέτες που έχουν ημερομηνία έκδοσης 1ης άδειας Κυκλοφορίας από τις 07-08-1993 μέχρι 31-05-2009, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

Δίκυκλα-Μοτοσικλέτες, με αριθμό κυκλοφ. που λήγει σε 1 και 2: μέχρι 30-09-2012

Δίκυκλα-Μοτοσικλέτες, με αριθμό κυκλοφ. που λήγει σε 3 και 4: μέχρι 30-11-2012

Δίκυκλα-Μοτοσικλέτες, με αριθμό κυκλοφ. που λήγει σε 5 και 6: μέχρι 31-01-2013

Δίκυκλα-Μοτοσικλέτες, με αριθμό κυκλοφ. που λήγει σε 7 και 8: μέχρι 31-03-2013

Δίκυκλα-Μοτοσικλέτες, με αριθμό κυκλοφ. που λήγει σε 9 και 0: μέχρι 31-05-2013

(Πρόκειται για Δίκυκλα-μοτοσικλέτες που έχουν πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΕ ......, ΕΒΖ ....., ΕΒΗ ...., ΕΒΚ ......, ΕΒΜ......, ΕΒΡ ..... και ΕΒΤ ....)

γ. Δίκυκλα - μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί από 01-06-2009 και μετά ως καινούργια, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με προθεσμία έως μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

Επίσης από 01-08-2012 για την ταξινόμηση μεταχειρισμένων Δικύκλων ή για την αντικατάσταση Πινακίδων, οι Κάτοχοι των Δικύκλων θα πρέπει να προσέρχονται προηγουμένως στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ για τον Τεχνικό τους Έλεγχο.

Τέλος επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις εκπρόθεσμου Ελέγχου επιβάλλεται πρόσθετο ειδικό τέλος και επιπλέον μπορεί ο κάτοχος του Δικύκλου να τιμωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 86 του ΚΟΚ από τα Όργανα Ελέγχου.

 

Διαβάστηκε 1656 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή