Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας-ΣΙΑΡΝΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικ: 68 100

Πληροφορ :Πεταλάς Κ.

Τηλέφωνο : 25510 23150


ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 26-05-2016

Αρ. Πρωτ.: 1202


Θέμα : "Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας"

Σχετικά:

1. H με αριθ. πρωτ. 3211/19-06-2014 αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο από τον κ. Σιαρναφέρη Γεώργιο νόμιμο εκπρόσωπο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.

2. Τα με αριθ. πρωτ. 3211/02-07-2014 και οικ. 6497/30-12-2014 έγγραφα περί προσδιορισμού δικαιολογητικών.

3. Η με αρ. πρωτ. 4639/23-11-2011 άδεια κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης τυροκομείου με ψυκτικούς θαλάμους με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.» στην εκτός σχεδίου περιοχή 2ο χλμ. Ε.Ο. Σουφλίου Αλεξ/πολης στο Δήμο Σουφλίου στο Ν. Έβρου.

4. Η με αρ. πρωτ. 1202/30-03-2016 αίτηση με υπεύθυνη δήλωση από τον κ. Σιαρναφέρη Γεώργιο νόμιμο εκπρόσωπο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.όπου ενημερώνει ότι άρχισε την λειτουργία η μονάδα.

5. Ο Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Η Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012), "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση".

7. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181/Β/27-11-2014) περί απλούστευσης της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πραγματοποίησε την Παρασκευή 13-05-2016 και την Τετάρτη 18-05-2016 αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία

Δείτε το πλήρες κείμενο της έκθεσης αυτοψίας pdf

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Ββ

Διαβάστηκε 717 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2016 15:22

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή