Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Περίληψη της υπ’ αριθ. ΟΙΚ/4265/02.10.2015 απόφασης Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ στην επιχείρηση –ιχθυοπωλείο «ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ» με έδρα επί της οδού Εθν. Αντίστασης & Βουλγαροκτόνου- Αλεξανδρούπολη, για παράβαση της ΥΑ Α2-718/2014 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ», άρθρο 46, παράγραφος 2 και άρθρο 1, παράγραφος 1, περί ενδείξεων επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Διαβάστηκε 677 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή