Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Περίληψη της υπ’ αριθ. ΕΞ/1442-2/16.04.2015 απόφασης Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 500,00 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, υποκατάστημα 81 στην περιοχή Μαϊστρο Αλεξανδρούπολης και έδρα στην ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης, ΔΑ 13 ΟΤ 31, για παράβαση της ΥΑ Α2-718/2014 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» (ΦΕΚ 2090/Β/31.07.2014), άρθρο 11 «Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων» και του άρθρου 6 παρ.2 του Ν. 4177/2013 περί ελλιπούς αναγραφής ελάχιστων προβλεπόμενων ενδείξεων επί της πινακίδας.

Διαβάστηκε 753 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή