Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Επιτόπιος έλεγχος επιχειρήσεων που θα καταθέσουν την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19, παρ. 1 του Ν. 3982/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κωδ. : 681 00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Πληροφορίες: Κ. Πεταλάς

Τηλέφωνο : 25513 50525

TELEFAX :25513 50526

e-mail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αλεξ/ττολη 11 Απριλίου 2014

Αρ. Πρωτ.: οικ. 1971


ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΒ-0Ε7

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α707-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 (ΦΕΚ 237Α727-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ».

3. Την αριθ. 26/10-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, «εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων, "Με εντολή Περιφερειάρχη"».

4. Την αριθ. οικ.39/14-1-2011 (ΦΕΚ 122/Β78-2-11) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες».

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

6. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α717-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 19 παρ.1.

7. Την Υ.Α. με αριθμ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β703-02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 4 και 5.

Αποφασίζουμε

ότι ο επιτόπιος έλεγχος που θα διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 4 και 5 της Υ.Α. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β703.02.2012), θα αφορά ποσοστό 100% των επιχειρήσεων που θα καταθέσουν την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19 παρ.1 του Ν. 3982/2011 σε κάθε δίμηνο, αρχής γενομένης από το δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου 2014 και για κάθε επόμενο δίμηνο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι 31/12/2014

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ

Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ, με Α' β

Διαβάστηκε 809 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014 12:52

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή