Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου ανακοινώνεται ότι, υπογράφηκε η απόφαση από την Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κα Γεωργία Μαυρανεζούλη-Νικολάου, σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε περιοχές της Π.Ε.Έβρου και άλλες Κυριακές, πλην των επτά (7) που προβλέπονται από τον Νόμο, σύμφωνα με την οποία ορίζονται οι περιοχές , στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 (του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013) λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων ως ακολούθως:

img

Προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι (παρ. 2 αρθρ. 16 Ν. 4177/2013):

α) Τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,

β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise)

γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» («shops –in-a-shop») και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Επισημαίνεται ότι, οι παραπάνω περιοχές / Κυριακές ορίζονται επιπλέον των επτά (7) συνολικά Κυριακών κατά τις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, και οι οποίες είναι:

- Η πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων:

1) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου

2) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου

3) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου

4) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου

Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.

- Οι δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων

- Η Κυριακή των Βαΐων

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ι. ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 877 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013 13:40

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή