Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ετησιο περιοδικό έλεγχο ανελκυστήρων ΠΕ Έβρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Αλεξανδρούπολη 4/2/2014

Αριθμ. πρωτ. οικ.455


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), θα δεχτεί οικονομικές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ετήσιου περιοδικού ελέγχου των πέντε (5) ανελκυστήρων, που βρίσκονται σε κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες της και συγκεκριμένα: δύο (2) στο κεντρικό της κτίριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 40, ένας (1) στο κτίριο του Παλιού Νοσοκομείου επί της οδού Δήμητρας 19 και δύο (2) στο νέο κτίριο της παλιάς Νομαρχίας, επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 26, στην Αλεξανδρούπολη.

Οι περιοδικοί έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν:

α) για τον ανελκυστήρα του Παλιού Νοσοκομείου, μέχρι 20/4/2014,

β) για τους δύο ανελκυστήρες του Κεντρικού Κτιρίου, μέχρι 06/12/2014

γ) για τους δύο ανελκυστήρες του νέου κτιρίου της παλιάς Νομαρχίας, δεν υπάρχει συγκεκριμένη

χρονική δέσμευση, γιατί το κτίριο ολοκληρώθηκε και δόθηκε προς χρήση πρόσφατα και ο περιοδικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί, το συντομότερο δυνατό, μετά την ανάδειξη αναδόχου.

Η δαπάνη, προϋπολογισθείσας αξίας χιλίων ευρώ (1.000,00€) συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.0869.0001 οικ. έτους 2014 και σχετικά έχει εκδοθεί η αριθ. 269/24-1-2014(ΑΔΑ:ΒΙΨΓ7ΛΒ-ΟΘΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/1245/08 απόφασης των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008).

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, fax) μέχρι την Πέμπτη, 13/2/2014 στις 11π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου)

Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68 100 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο

Τηλέφωνο: 25513-50441, fax: 25513-50404

H προσφορά θα είναι και για τους πέντε (5) ανελκυστήρες και η τιμή να δοθεί είτε ανά μονάδα είτε για το σύνολο και να συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α.

 

H Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου

Γεωργία Μαυρανεζούλη Νικολάου

 

Διαβάστηκε 950 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2014 11:57

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή