Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών-επισκευής-συντήρησης ανελκυστήρων, όλων των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Αλεξ/πολη 4-12-2012

Αριθ. Πρωτ: οικ.6457

 

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξ/πολη

Πληροφορίες: : Σ. Παπαδοπούλου

Τηλέφωνο : 25513-50442

FAX : 25513-50404

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών-επισκευής-συντήρησης ανελκυστήρων, όλων των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

5. Την αριθ. 6041/28-12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου «Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού»

6. Την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης 2 τακτικών μελών (λόγω λήψης μακροχρόνιων αδειών), της συγκροτηθείσας τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών-επισκευής-συντήρησης ανελκυστήρων, όλων των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ενόψει του ετήσιου περιοδικού ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί και τις τυχόν εργασίες-υλικά που θα απαιτηθούν

Γνωστοποιούμε

Ότι, την Πέμπτη 6/12/2012, ώρα 8.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου (4ος όροφος, 5ο γραφείο), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μελών της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών-επισκευής-συντήρησης ανελκυστήρων, όλων των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.peevrou.eu της Π.Ε Έβρου και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεών της.

 

Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη

Η Προϊσταμένη

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Βάγια Αρβαντά

Διαβάστηκε 884 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2012 10:41

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή